vnsc

De VNSC wenst u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

header

December 2012, jaargang 2, nr. 3

Scheldesymposium houdt Verdrag Beleid en Beheer tegen het licht

Het Scheldesymposium op 12 oktober in Middelburg telde
ruim 150 deelnemers: een succes! Centraal stond de evaluatie van de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op
het gebied van onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium.
Lees meer »


Fotoreportage »

INHOUD

» Stortstrategie opgevolgd
» Het getij neemt toe
» Morfologie van het Schelde-estuarium
» Van monitoring naar beleid en beheer

  scheldetelex
top
stortstrategie

Nieuwe stortstrategie nauwgezet opgevolgd

Het sediment dat uit de vaargeul van de Westerschelde wordt opgebaggerd, storten de waterbeheerders niet om het even waar terug. Op basis van metingen en nieuwe inzichten wordt de stortstrategie regelmatig bijgesteld. Maar levert die strategie van 'flexibel storten' de verhoopte resultaten op?

Lees meer »

gr


waterschelde

Waarom versterkt het getij in de Westerschelde?

In de loop der jaren is het getij in het Schelde-estuarium erg veranderd. Dat heeft heel wat gevolgen voor het functioneren van het estuarium.
Ook menselijke ingrepen beïnvloeden het getij. Als we de toename van het getij willen temperen, dan moeten we hiermee rekening houden bij het beheer van het estuarium.

Lees meer »

gr

morfologie

Morfologie centraal in de benadering van
het Schelde-estuarium

Vroeger werden projecten voor het Schelde-estuarium vaak los van elkaar uitgevoerd. Men ging niet structureel dieper in op de mogelijke neveneffecten voor andere functies, zoals visserij, toerisme, toegankelijkheid... Maar nu wint de integrale aanpak aan belang,
vanuit de morfologie van het estuarium.

Lees meer »

gr
monitoring

Van monitoring naar beleid en beheer van het Schelde-estuarium

Via monitoring verzamelen wetenschappers en waterbeheerders een
schat aan gegevens over de ecologie van het Schelde-estuarium. Om die data te vertalen naar begrijpelijke informatie voor het beheer en beleid van de Schelde, is er nu een nieuwe evaluatiemethode.

Lees meer »

gr
s
logo footer

afmelden | colofon | dislaimer | contact | vnsc.eu